28η Οκτωβρίου 1940: Ζήτω η Ελλάς, Ζήτω το Έθνος

 Η ΛΕΦΕΔ Αττικής έτοιμη να αποδόσει φόρο τιμής στους Ήρωες νεκρούς του Έπους του 1940.