Μήνας: Αύγουστος 2016

  • ΤΑΜΣ “ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2/2016”

    Η ΛΕΦΕΔ Αττικής συμμετείχε τη Τετάρτη 27.07.2016 στη ΤΑΜΣ “ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2/2016”, καθιερωμένη Άσκηση Επιχειρησιακής Αξιολόγησης της Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο., βάσει του δόγματος εκπαιδεύσεως της Ενώσεως. Στα πλαίσια της ασκήσεως, οι Εθελοντές Έφεδροι εκλήθησαν εκτάκτως να πραγματοποιήσουν την επιχείρηση “ΝΕΜΕΣΙΣ”, σύμφωνα με το σενάριο της οποίας φίλιες περίπολοι θα έπρεπε να αναγνωρίσουν, εντός εχθροκρατούμενου εδάφους, εχθρικές ομάδες ανορθόδοξου…