Μήνας: Ιανουάριος 2017

  • Μάχη εντός Αστικής Περιοχής

    Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκπαίδευση του 2017 με αντικείμενο την μάχη εντός αστικής περιοχής και ειδικότερα την εκκαθάριση οικίας. Τα μέλη μας εκπαιδεύτηκαν στις σύγχρονες μεθόδους κίνησης εντός κτηρίων και εκκαθάρισης δωματίων σε περίπτωση επιχειρήσεων.  Αποτελεί ένα αντικείμενο που γίνεται όλο και πιο διαδεδομένο λόγω της συγκέντρωσης του πληθυσμού στα αστικά κέντρα…