Μήνας: Σεπτέμβριος 2016

  • Tακτικές κίνησης και αντίδρασης περιπόλων

    Την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκπαίδευση της ΛΕΦΕΔ Αττικής για την νέα εκπαιδευτική χρονιά 2016-2017, στα αντικείμενα περίπολα μάχης και κλήση πυρών πυροβολικού. Τα μέλη μας ασκήθηκαν σε τακτικές κίνησης και αντίδρασης περιπόλων βάση των ΒΟΕ του ΝΑΤΟ και εν συνεχεία εκπαιδεύτηκαν στην κλήση πυρών πυροβολικού και στην τοπογραφία.   Και τα δυο…