Μήνας: Νοέμβριος 2019

  • Εκπαίδευση σε αντικείμενα πεζικού

     Στις 17 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε απο την ΛΕΦΕΔ Αττικής εκπαίδευση υπο την μορφή σεναρίων σε αντικείμενα πεζικού. Τα μέλη της Λέσχης κλήθηκαν να δείξουν τις γνώσεις τους τόσο σε πρακτικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο σε βασικά αντικείμενα που πρέπει να γνωρίζει κάθε στρατιώτης πεζικού. Επίσης εξετάστηκαν και σε γνώσεις που πρέπει να έχουν σαν ηγήτορες…


  • Εκπαίδευση στην χρήση χάρτη-πυξίδας

    Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2019 τα μέλη της ΛΕΦΕΔ Αττικής μετέβησαν στην Πάρνηθα για να εξασκηθούν στον προσανατολισμό με χρήση χάρτη και πυξίδας. Ο προσανατολισμός είναι ένα πολύ χρήσιμο αντικείμενο τόσο για στρατιωτικούς όσο και για πολίτες. Τα μέλη της ΛΕΦΕΔ έπρεπε στο χάρτη να βρουν συγκεκριμένα σημεία, να κάνουν μια πορεία στο βουνό 10…