Κανονισμός Στολής

stoli-diakritika
ΣΗΜΑΤΑ

Η Λ.ΕΦ.Ε.Δ. διαθέτει σήματα χαμηλής διακριτικότητας συγκεκριμένου τύπου, τα οποία φέρονται ως εξής: Θυρεός στο αριστερό μπράτσο, 4 δάκτυλα από το λογότυπο, λογότυπα Λ.ΕΦ.Ε.Δ. σε σχήμα πάπυρου έκαστο στην άκρη του ώμου κάτω από τη ραφή, σημαία Ελληνική, η οποία φέρεται στο αριστερό μπράτσο, μεταξύ του λογότυπου και του θυρεού, ενώ στο δεξί, 4 δάκτυλα από το λογότυπο φέρεται συγκεκριμένο σήμα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να έχει βάση Velcro λαδί χρώματος. Όσοι υπηρέτησαν σε μονάδες οι οποίες είχαν σήματα στις αντίστοιχες θέσεις, π.χ. Ειδικές δυνάμεις, μπορούν να φέρουν όποια επιθυμούν ( της Λ.ΕΦ.Ε.Δ., ή της μονάδας στην οποία υπηρέτησαν).

ΣΤΟΛΗ

Επιτρέπεται μόνον η στολή παραλλαγής του Ελληνικού Στρατού ή η στολή παραλλαγής της μονάδας στην οποία υπηρέτησε ο έφεδρος (εάν διαφέρει). Για τις μονάδες που δεν έφεραν στολή παραλλαγής, όπως π.χ. του ΠΝ, για λόγους πρακτικούς και ομοιομορφίας θα φέρεται η στολή παραλλαγής του ΕΣ, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά. Για βαρύ ρουχισμό, επειδή οι προσφερόμενες στο εμπόριο λύσεις είναι λίγες, υπάρχει ανοχή και σε διαφορετικές παραλλαγές. Επιθυμητό είναι όμως, αν υπάρχει λύση σε ελληνική παραλλαγή, να προτιμάται. Σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να φέρεται ειδική στολή, όπως αντιπυρική από υλικό Nomex, ερήμου (πάντα ελληνικής παρ/γής), χιονιού, κλπ.

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ

Η Λ.ΕΦ.Ε.Δ. διαθέτει συγκεκριμένο καπέλο μαύρου χρώματος, το οποίο φέρει έγχρωμο κεντητό σήμα και συνοδεύει τη στολή ασκήσεων σε όλες τις εκδηλώσεις. Εναλλακτικά, κατόπιν προφορικής εντολής του Δ.Σ. δύναται σε επίσημες εκδηλώσεις, και ειδικά σε εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σε στρατόπεδα, να φέρεται μπερές ανάλογου χρώματος όπως ισχύει για τον ΕΣ, ήτοι πράσινο για τους υπηρετήσαντες στις Ειδικές Δυνάμεις, μαύρο για τους υπηρετήσαντες στα Τεθωρακισμένα, κ.ο.κ. Εννοείται ότι κατά τη διεξαγωγή ασκήσεων/εκαιδεύσεων φέρεται οποιοδήποτε κάλυμμα κεφαλής δύναται να αγοράσει ο έφεδρος, όπως σκούφο για το ψύχος, πλατύγυρο καπέλο για το θέρος, κλπ, πάντα σε στρατιωτικά χρώματα και με επιδίωξη την ομοιομορφία. Επιτρέπονται μόνον τα χρώματα της ελληνικής παραλλαγής ή της παραλλαγής που έφερε ο έφεδρος κατά τη θητεία του, π.χ. woodland για τους Ο.Υ.Κ., αεροπορική παραλλαγή για τους υπηρετήσαντες στην ΠΑ, κλπ. Στα καλύμματα κεφαλής απαγορεύεται να φέρεται εθνόσημο. Αυτό φέρεται μόνον κατά την επιστράτευση των εφέδρων.

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

‘Αρβυλα στρατιωτικά (να καλύπτουν τον αστράγαλο), στα χρώματα του ΕΣ (μαύρο χρώμα).

ΒΑΘΜΟΙ – ΣΧΟΛΕΙΑ

Ισχύει για τη Λ.ΕΦ.Ε.Δ. ό,τι και για τις Ένοπλες Δυνάμεις στο θέμα των βαθμών και των διακριτικών σχολείων που φέρονται επί της στολής. Στο θέμα των βαθμών οι έφεδροι δικαιούνται να φέρουν το βαθμό που είχαν κατά τη θητεία τους, η αν αυτός έχει αλλάξει, αυτόν που απέκτησαν στην εφεδρεία. Αυτός συνοδεύεται από το Όπλο ή Σώμα που υπηρέτησε ο έφεδρος.

Τα διακριτικά σχολείων που φέρονται επί της στολής είναι αυτά που αποκτήθηκαν κατά τη θητεία, όπως π.χ. οι πτέρυγες αλεξιπτωτιστού – Σ.Β.Ε.Α. (αριστερό ημιθωράκιο), το Κ.Ε.Α.Π./Σ.Σ.Ο.Ε.Κ. (δεξί ημιθωράκιο), Ο.Υ.Κ. (αριστερό ημιθωράκιο κάτω από το διακριτικό του Σ.Β.Ε.Α., κλπ. Δεν δύνανται να φέρονται σήματα που αποκτήθηκαν εκτός Στρατεύματος. εκτός αν υπεβλήθη σχετική αίτηση στο Γ.Ε.Ε.Θ.Α. και εγκρίθηκε. Για σήματα που θεωρεί ο έφεδρος ότι δικαιούται να φέρει, μπορεί να υποβάλει αίτηση στο Δ.Σ., το οποίο θα αποφανθεί σχετικά.

Το παρόν αποτελεί τον Κανονισμό Στολής ο οποίος διέπει όλες τις Λ.ΕΦ.Ε.Δ. και τα μέλη ενημερώνονται για το περιεχόμενό του μερίμνη του Δ.Σ., το οποίο είναι και υπεύθυνο για την τήρησή του, επιδίωξη είναι να ξεχωρίζουμε από τις πράξεις και όχι από την εμφάνισή μας επιδεικνύοντας τη δέουσα σοβαρότητα.