14 Μαΐου 1920: 100 Χρόνια από την απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης

14 Μαΐου 1920: Η Ελληνική σημαία κυματίζει στην παραλία της πόλης και σηματοδοτεί την ένταξη του Δεδέαγατς στην Ελληνική κυριαρχία. 

«Το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης τιμά την επέτειο των 100 χρόνων της ενσωμάτωσης της πόλης στον εθνικό κορμό.»!

Οι λεπτομέρειες: https://bit.ly/3fMh48I