Όρκοι Αρχαίων Ελλήνων Πολεμιστών

ρκος θηναίων φήβων
…πλείω δ κα ρεί
Κρατώντας τ πλα πο το μπιστευόνταν Πατρίδα,
θηναος φηβος μπροστ στ να τς γραύλου διδε τν
παρακάτω ρκο:
Ο καταισχυν τ πλα, οδ᾿ γκαταλείψω τν προστάτην ν στοίχ, μυν δκα πρ ερν κασίων, καμόνος κα μετ πολλν, κα τν πατρίδα οκ λάττω παραδώσω, πλείω δκα ρεί σης ν παραδέξωμαι. Κα συνήσω τν εκρινόντων, κα τος θεσμος τος δρυμένοις πείσομαι, κα ος τίνας λλους δρύσεται τπλθος μφρόνως. Κα ν τς ναιρε τος θεσμος μ πείθηται οκ πιτρέψω, μυνδ καμόνος κα μετ πάντων. Κα τ ερ τπάτρια τιμήσω. στορες θεο γραυλος, νυάλιος, ρης, Ζεύς, Θαλλώ, Αξώ, γεμόνη

Μετάφραση θ ντροπιάσω τ πλα μου, οτε θ γκαταλείψω τν συμπολεμιστή μου που κι ν ταχθ νπολεμήσω, θ περασπίζω τ ερκα τσια, καμόνος κα μ πολλούς, κα τν πατρίδα δν θ παραδώσω μικρότερη, λλμεγαλύτερη κα μαχητικότερη π᾿ ση θμο παραδοθε. Θ πιστεύω στος Θεος κα στος σχύοντες νόμους θ πακούω, κα σσους λλους νόμιμα θεσπισθον. Κι ν κάποιος ναιρέσει τος θεσμος μφισβητήσει, δν θ τπιτρέψω, θ τν πολεμήσω ετε μόνος ετε μ λους. Κα τς ερς παρακαταθκες τν πατέρων θ τιμήσω. Μάρτυρές μου ο θεο γραυλος, νυάλιος, ρης, Ζεύς, Θαλλ, Αξώ, γεμόνη.

Παιν Σπαρτιατν
Βαδίζοντας προς τη μάχη, οι σπαρτιάτες πολεμιστές έψαλλαν
τον παιάνα…

γετ᾿, Σπάρτας εάνδρω κροι πατέρων πολιατν λαι μν τυν προβάλεσθε, δόρυ δ᾿ ετόλμως νχεσθε, μ φειδόμενοι τς ζωάς· ο γρ πάτριον τ Σπάρτ!

Μετάφραση:μπρς τς εάνδρου Σπάρτης τέκνα πατέρων πολιτν, δι τς ριστερς χειρς τν σπίδαν προβάλετε, δι δ τς δεξις μ τόλμη τ δόρυ ψώσατε, μ φειδόμενοι τν ζω γιατατδν εναι πατροπαράδοτον στν Σπάρτη!

ρκος λλήνων στς Πλαταιές
Ο ποιήσομαι περπλειονος τ ζν τς λευθερίας. Οδ γκαταλείψω τος γεμόνας, οτε ζντας, οτε ποθανόντας. λλτος ν τ μάχτελευτήσαντας τν συμμάχων πάντας θάψω. κα κρατήσας τ πολέμ τος βάρβαρους,τν μν μαχεσαμένων πρ τς λλάδος πόλεων οδεμίαν νάστατον ποιήσω. τς δ τ το βάρβαρου προελομένας πασας δεκατεύσω. κα τν ερν μπρησθέντων κα καταβληθέντων π τν βάρβαρων οδν νοικοδομήσω παντάπασιν. λλπόμνημα τος πιγιγνομένοις άσω καταλείπεσθαι τς τν βάρβαρων σεβείας.

Μετάφρασην θ κλάβω ς πολυτιμότερη τ ζω π τν λευθερία. οτε θγκαταλείψω στ μάχη κανέναν π τος γέτες μας, οτε ζωντανό, μ οτε κανεκρό. λλ κα τος πεσόντες στμάχη πτος συμμάχους μας λους θνταφιάσω. κα φο πικρατήσουμε στν πόλεμο κατ τν βάρβαρων, π τς πόλεις ποδωσαν μάχη πρ τς λλάδος καμία ν μν καταστρέψω. σες μως στμάχη συνετάχθησαν μ τος βάρβαρους λες ν ποδεκατίσω. κα π τος ναος ποπυρπολήθηκαν κα κατεδαφίστηκαν πτος βαρβάρους, κανέναν καθόλου ν μν ανοικοδομήσω. λλ ς πενθύμιση στς περχόμενες γενες ν πιτρέψω νφεθον, τς τν βάρβαρων σεβείας.

Πηγή: filoumenos