Χρόνια πολλά στον Ελληνικό στρατό

Χρόνια πολλά στον Ελληνικό στρατό και σε όλους και όλες που γιορτάζουν σήμερα.