ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Το Σαββατοκύριακο 12-13 Σεπτεμβρίου μέλη της ΛΕΦΕΔ Αττικής παρακολούθησαν το Σχολείο Νοσοκόμου Μάχης (Tactical Combat Medic) που διδάχτηκε από εξειδικευμένο προσωπικό πάνω στα σύγχρονα πρωτόκολλα του ΝΑΤΟ.
Το σχολείο περιελάμβανε εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια φροντίδα θύματος και αντιμετώπιση βαλλιστικών τραυμάτων στο πεδίο της μάχης. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου εκπαιδεύτηκαν σε πολιτικό επίπεδο.

Σκοπός της ΛΕΦΕΔ Αττικής είναι να αποκτήσει το σύνολο των μελών της την απαραίτητη εκπαίδευση ώστε να μπορούν να προσφέρουν τις Α Βοήθειες στους εαυτούς τους αλλά και στους συναδέρφους σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα, αντιμετώπιση βαλλιστικών τραυμάτων, σωστή χρήση υλικών κ.α.

Το σχολείο το παρακολούθησαν 4 μέλη μας ενώ άλλοι 2 το επανέλαβαν για επαναπιστοποίηση. Σε όλους δόθηκε πιστοποίηση παροχής Α βοηθειών σε πολιτικό επίπεδο.