ΤΑΜΣ “ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2/2016”

Η ΛΕΦΕΔ Αττικής συμμετείχε τη Τετάρτη 27.07.2016 στη ΤΑΜΣ “ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2/2016”, καθιερωμένη Άσκηση
Επιχειρησιακής Αξιολόγησης της Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο., βάσει του δόγματος εκπαιδεύσεως της Ενώσεως.


Στα πλαίσια της ασκήσεως, οι Εθελοντές Έφεδροι εκλήθησαν εκτάκτως να πραγματοποιήσουν την επιχείρηση “ΝΕΜΕΣΙΣ”, σύμφωνα με το σενάριο της οποίας φίλιες περίπολοι θα έπρεπε να αναγνωρίσουν, εντός εχθροκρατούμενου εδάφους, εχθρικές ομάδες ανορθόδοξου πολέμου. Πράγματι η Περίπολος που σχηματίστηκε εντόπισε τη Βάση της εχθρικής Περιπόλου και προχώρησε στην εξουδετέρωσή της.


Η Άσκηση έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αυτό-αξιολογηθούν σε επιχειρησιακά αντικείμενα όπως:
– Έκδοση Διαταγής Περιπόλου
– Ατομική και Ομαδική Τακτική
– ΕΑΑ Περιπόλου
– ΣΕΑΕ / CQB
– Πρώτες Βοήθειες Μάχης
– Αίτηση πυρών υποστηρίξεως