“ΤΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ”

Τη Κυριακή 7 Φεβρουαρίου έγινε εκπαίδευση σε αντικείμενα τακτικής χρήσης ατομικού οπλισμού (με χρήση
ρεπλίκων airsoft) στους τύπους Μ-4 και G-3, βασικές α’ βοήθειες πεδίου μάχης και τακτικές περιπόλων μάχης.

Η εκπαίδευση άρχισε με τη τακτική χρήσης οπλισμού σε θέσεις βάλλοντος εκ του ορθίου, εκ του γονυπετώς και εκ του πρηνηδόν, αλλαγές επιπέδων και γυρίσματα από τη θέση μάχης. Εν συνεχεία έγινε εκπαίδευση στο αντικείμενο απεμπλοκών και διπλογέμισης όπως και τακτικής και έκτακτης αλλαγής γεμιστήρα.

Κατόπιν έγινε εκπαίδευση στη τακτική χρήση τουρνικέ και επίδεσης τραυμάτων όπως και σε τρόπους ταχείας μεταφοράς τραυματία στο πεδίο της μάχης.

Το τελευταίο αντικείμενο αφορούσε επανάληψη επιθετικών ελιγμών πεζικού με χρήση πυρ και κίνησης και ταυτόχρονα χρήση των προηγούμενων γνώσεων από τη τακτική σκόπευση και τις α’ βοήθειες.