ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Σε συνέχεια της εκπαίδευσης της 26 Απριλίου στα αντικείμενα τακτική κίνηση και προσανατολισμός, και βάση και των θεωρητικών μαθημάτων, τα μέλη της ΛΕΦΕΔ Αττικής την Κυριακή 24 Μαίου εκτέλεσαν εκπαιδευτική αποστολή σε αντικείμενα περιπόλου αναγνώρισης πεζικού.

Κατόπιν μιας σύντομης επανάληψης στο προσανατολισμό τα μέλη της ΛΕΦΕΔ Αττικής οργανώθηκαν σε περίπολο σε άγνωστη περιοχή. Βάση όσων είχαν διδαχτεί  έπρεπε να αναγνωρίσουν στο χάρτη το σημείο που βρίσκονται και με χρήση χάρτη και αεροφωτογραφίας να χαράξουν δρομολόγιο προς συγκεκριμένη τοποθεσία όπου έπρεπε να αναγνωρίσουν χώρο διασποράς εχθρικού λόχου πεζικού.

Αφότου κατάρτησαν το δρομολόγιο κίνησης της περιπόλου έγινε έλεγχος υλικών από τον ομαδάρχη και τον β ομαδάρχη και εν συνεχεία κινήθηκαν τακτικά σε δύσβατη ορεινή περιοχή κάνοντας χρήση της βλάστησης για απόκρυψη. Ή όλη κίνηση γινόταν τακτικά και με σιγή. αν διαστήματα καλούνταν τα μέλη της ΛΕΦΕΔ να εντοπίζουν την θέση τους στο χάρτη με χρήση αντίστροφου αζιμούθιου.

Αν συνεχεία έφτασαν στο προκεχωρημενο χώρο απόκρυψης (ΠΧΑ) από όπου έπρεπε να εντοπίσουν στο χάρτη την θέση τους και τις θέσεις του εχθρού. κατόπιν της παρατήρησης κρατήθηκαν σημειώσεις και κλήθηκαν να επιστρέψουν στην βάση όπου ακολούθησαν άλλο δρομολόγιο. Κατά την διάρκεια της επιστροφής δώθηκαν σενάρια εμπλοκής με τον εχθρό όπου κλήθηκαν να εκτελέσουν άμεση αντίδραση περιπόλου και να διαφύγουν. κατά την διαρκεια της διαφυγής έστησαν και πρόχειρη ενέδρα και εν συνεχεία κινήθηκαν προς τη βάση τους όπου ΄μετά την απαραίτητη διαδικασία εισόδου σε φίλια περιοχή εισχώρησαν στον φίλιο χώρο.

Ακολούθησε απενημέρωση με σκοπό τον εντοπισμό λαθών ώστε να μην επαναληφτουν στο μελλον.