“ΣΩΤΗΡΑΣ 2014”

 
Τη Κυριακή 16-2 η Λ.ΕΦ.Ε.Δ. Αττικής πραγματοποίησε το σενάριο “Σωτήρας 2014”.

Σκοπός του ήταν η κίνηση περιπόλου με χάρτη πυξίδα, η παρακολούθηση μιας βάσης, η απελευθέρωση ομήρου και η σύλληψη του αρχηγού αν ήταν δυνατό που βρισκόταν εκεί καθώς και η εύρεση σημαντικών εγγράφων.
Επίσης ζητήθηκε να κάνουν σκαρίφημα της περιοχής καθώς και να ετοιμάσουν στοιχεία για βολές πυροβολικού σε καίρια σημεία της βάσης των αντιπάλων.


Το περίπολο κινήθηκε αθόρυβο και αθέατο καθ’ όλη την διάρκεια της άσκησης και έγινε αντιληπτό από τους φύλακες της βάσης μόνο κατά την ώρα της κρούσης.

Αξιοσημείωτος ήταν και ο τρόπος που στήθηκε η κρούση με σκοπό να παραπλανήσει τους φύλακες, ενώ υπήρχε συνεχή υποστήριξη της ομάδας κρούσης από ελεύθερους σκοπευτές και την ομάδα υποστήριξης.

Παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στο τρόπο δράσης και στην παρατήρηση καθώς όλα τα μέλη αφομοιώνουν τη θεωρία και την εφαρμόζουν επιτυχώς στην πράξη που είναι και το ζητούμενο.

Προσπάθεια είναι όλα τα μέλη να γνωρίζουν τα αντικείμενα και τις θέσεις του περιπόλου έτσι ώστε να παραμένει λειτουργικό σε κάθε περίπτωση.

Το συγκεκριμένο σενάριο όπως και τα επόμενα περιέχουν αντικείμενα που θα προετοιμάσουν τα μέλη μας για το “Μακεδονομάχο 2014” που είναι και η σοβαρότερη άσκηση-αγώνας εφέδρων στην Ελλάδα.