ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΕΦΕΔ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΕ CQB – MOUT

Την Κυριακή 15 Μαρτίου οι ΛΕΦΕΔ Αττικής και Εύβοιας, συνεκπαιδεύτηκαν στο αντικείμενο μάχης σε αστικό
περιβάλλον (CQB- MOUT), μια μορφή πολέμου που από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο γίνεται όλο και πιο συχνή και δυστυχώς αποτελεί τη φονικότερη μορφή μάχης.

Τα μέλη της ΛΕΦΕΔ εκπαιδεύτηκαν σε επιθετικές και αμυντικές ενέργειες εντός αστικών περιοχών .

Στην επίθεση καλύφτηκαν τα αντικείμενα:
* Τρόπος αποκλεισμού περιοχής
* Σωστή τοποθέτηση ομαδικών όπλων υποστήριξης
* Σωστή προσέγγιση στόχου από ομάδα πεζικού
* Σωστή είσοδος από θύρες και παράθυρα εντός του χώρου
* Μέθοδος εκκαθάρισης κτηρίων και δωματίων

Στην δε άμυνα καλύφτηκαν τα:
* Τρόποι παγιδεύσεις οδών
* Σωστή τοποθέτηση ομαδικών όπλων
* Τρόποι αφανούς μεταφοράς υλικών
* Σωστή χρήση οπλισμού εντός κτηρίων

Στο τέλος ακολούθησε εκπαιδευτικό σενάριο όπου οι ασκούμενοι κλήθηκαν να εφαρμόσουν στη πράξη τις γνώσεις που έλαβαν.

Η άσκηση αποτελεί συνέχεια της προετοιμασίας μας για την ετήσια ΤΑΜΣ Μακεδονομάχος.