Συνεκπαίδευση με ΛΕΦΕΔ Ευβοίας στο CQB-CQC

Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου, η ΛΕΦΕΔ Αττικής σε συνεργασία με την ΛΕΦΕΔ Ευβοίας πραγματοποίησαν συνεκπαίδευση στο αντικείμενο του CQB-CQC με την συνδρομή αποστρατευμένου στελέχους των ενόπλων δυνάμεων. 
Στο αντικείμενο αυτό γίνεται εκπαίδευση σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς αντικατοπτρίζει τις συνθήκες των περισσότερων πολεμικών συγκρούσεων ανά την υφήλιο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν νέες τακτικές εμπλοκής, καθώς και ειδικό πρόγραμμα εξομοίωσης συνθηκών στρες μάχης. 

Η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, προς τέρψη των μελών, και των εκπαιδευτών του εν λόγω αντικειμένου. Ανάμεσα στα καθήκοντα της ΛΕΦΕΔ είναι και το αξιόλογο αλλά και αξιόμαχο των μελών μας πέραν των όποιων άλλων δραστηριοτήτων πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.