Συνέχεια στην εκπαίδευση στο αντικείμενο MOUT

Την Κυριακή 11 Ιουνίου 2023 έλαβε μέρος πρακτική εκπαιδευτική δραστηριότητα της ΛΕΦΕΔ Αττικής στο αντικείμενο επιχειρήσεις σε κατοικημένους τόπους (Military Operation Urban Terrain).

Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν να καλυφθούν οι επιθετικές ενέργειες ομάδας και διμοιρίας πεζικού.

Στο τέλος έλαβε μέρος και σεμινάριο στρατιωτικής αυτοάμυνας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις ανάγκες προσομοίωσης της εκπαίδευσης, χρησιμοποιήθηκαν ομοιώματα τύπου airsoft και όλα τα μέλη μας, έφεραν όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (γυαλιά, μάσκα, γάντια).