Συνέχεια στην εκπαίδευση στο αντικείμενο MOUT: Μέρος 3ο

Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023, έλαβε μέρος σε περιοχή της Αττικής εκπαίδευση των μελών της ΛΕΦΕΔ Αττικής στο αντικείμενο «Μάχη σε Κατοικημένες Περιοχές (MOUT: Military Operations Urban Terrain)» όπου έλαβε μέρος πρακτική εκπαίδευση στα αντικείμενα:

  • 1. Προσέγγιση κατοικημένων τόπων
  • 2. Προσέγγιση κτηρίου 
  • 3. Τακτική κίνηση εντός κατοικημένων τόπων
  • 4. Είσοδος σε κτήριο
  • 5. Τακτική κίνηση σε κτήριο
  • 6. Είσοδος σε δωμάτιο

Τα αντικείμενα αυτά είναι αρκετά δύσκολα και απαιτούν αρκετή και συνεχόμενη τριβή κάτι που κάνουμε στην ΛΕΦΕΔ Αττικής για την καλύτερη εκπαίδευση των μελών μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις ανάγκες προσομοίωσης της εκπαίδευσης, χρησιμοποιήθηκαν ομοιώματα τύπου airsoft και όλα τα μέλη μας, έφεραν όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (γυαλιά, μάσκα, γάντια).