ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ!!!! Η ΛΕΦΕΔ Αττικής στο Workshop του ΙΔΑΦΚ

Η ΛΕΦΕΔ Αττικής συμμετέχει στο workshop του Ινστιτούτου Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών που διεξάγεται στο «ΣΕΡΑΦΕΙΟ», με τίτλο «LESSONS LEARNT FROM RECENT MEGADISASTERS IN EUROPE».Κεντρικό θέμα του Workshop είναι οι μεγάλες πυρκαγιές του Αυγούστου στη χώρα μας και οι μεγάλες πλημμύρες του Ιουλίου στις Γερμανία – Ολλανδία – Βέλγιο.