ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ!!! Η ΛΕΦΕΔ Αττικής στο ΣΕΥΣΕΕΔ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ! Η ΛΕΦΕΔ Αττικής συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Σχολείο Εκπαίδευσης Υγρού Στοιχείου Επιβίωση-Έρευνα-Διάσωση (ΣΕΥΣΕΕΔ) του Ινστιτούτου Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών (ΙΔΑΦΚ) υπό την αιγίδα του Υπουργείο Ναυτιλίας.