ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ!!! Η ΛΕΦΕΔ Αττικής σε συζήτηση για τον εθελοντισμό της Περιφέρειας Αττικής

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ: Η ΛΕΦΕΔ Αττικής παρευρίσκεται, ύστερα απο επίσημη πρόσκληση, στη συνάντηση της Περιφέρεια Αττικής με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για την καλύτερη αντιμετώπιση ακραίων φυσικών φαινομένων.