ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΜΑΧΗΣ

Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου και τη Κυριακή 5 Οκτωβρίου, μέλη της ΛΕΦΕΔ Αττικής εκπαιδεύτηκαν στις πρώτες
βοήθειες πεδίου μάχης για οπλίτη πεζικού που περιελάμβανε θεωρία και πρακτική.

Η εκπαίδευση περιελάμβανε τα εξής αντικείμενα:


Θεωρία σχετικά με τα τραύματα μάχης
Σωστή προσέγγιση τραυματία στο πεδίο της μάχης
Αντιμετώπιση τραυματία
Ψυχολογία τραυματία
Σωστή επίδεση τραυμάτων και τοποθέτηση τουρνικέ σε συνάδερφο
Σωστή επίδεση τραυμάτων και τοποθέτηση στον εαυτό μας
Αντιμετώπιση θραυσμάτων και τραυμάτων από μαχαίρι
Αντιμετώπιση θυμάτων εκρήξεων
Αντιμετώπιση τραυμάτων σε σπονδυλική στήλη, αυχένα και κεφάλι
Διάφοροι τρόποι μεταφοράς τραυματία.


Τα εν λόγω αντικείμενα τη Κυριακή 5 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν σε πρακτικό σκέλος με την μορφή διαφόρων σεναρίων που μπορούν να προκύψουν στο πεδίο της μάχης. 

Μετά από κάθε σενάριο γινόταν απενημέρωση ώστε να επισημανθούν τα λάθη και να διορθωθούν.


Οι Α’ βοήθειες πεδίου μάχης είναι αντικείμενο με σημαντικές γνώσεις που πρέπει να τις έχει το σύνολο του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων με σκοπό να μπορούν να σώσουν το συνάδερφο ή τον εαυτό τους μέχρι να έρθει εξειδικευμένη βοήθεια. 

Η εκπαίδευση σε αυτό το αντικείμενο στη ΛΕΦΕΔ Αττικής γίνεται σε τακτικά διαστήματα τόσο για να φρεσκάρονται οι γνώσεις μας όσο και γιατί πάντα θα υπάρχει κάτι το καινούργιο να μάθουμε.