Προμήθεια καινούργιων σημαίων στη ΛΕΦΕΔ Αττικής

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον ΣΗΜΑΙΕΣ-ΛΑΒΑΡΑ-ΚΥΠΕΛΑ-ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ (www.flags.net.gr)για την προμήθεια των καινούργιων σημαίων της Λέσχης μας, καθώς και τις βάσεις για τα κοντάρια αυτών, οι οποίες θα στολίζουν τα καινούργια μας γραφεία αλλά και τις εκδηλώσεις μας.