Πρακτική εκπαίδευση σε αντικείμενα πεζικού

Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022 έλαβε μέρος πρακτική εκπαιδευτική δραστηριότητα της ΛΕΦΕΔ Αττικής στην τακτική χρήση οπλισμού.

Τα μέλη της ΛΕΦΕΔ Αττικής εκπαιδεύτηκαν στα αντικείμενα:

  1. Κανόνες ασφαλείας
  2. Σωστή στάση (εκ του ορθίου, γονυπετώς και πρηνηδόν)
  3. Αντιμετώπιση εμπλοκών
  4. Κινηση με βολή
  5. Αλλαγή γεμιστήρας
  6. Χρήση οπλισμού εντός περιορισμένων χώρων
  7. Βασικές τεχνικές CQB

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις ανάγκες προσομοίωσης της εκπαίδευσης, χρησιμοποιήθηκαν ομοιώματα τύπου airsoft και όλα τα μέλη μας, έφεραν όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (γυαλιά, μάσκα, γάντια).