Πραγματοποιήθηκε η ΤΑΜΣ «Χρυσός Αετός» της ΛΕΦΕΔ Αττικής

Την Κυριακή 05 Μαρτίου 2023 έλαβε μέρος η ΤΑΜΣ «Χρυσός Αετός» μεταξύ της ΛΕΦΕΔ Αττικής, του Σύλλογου Στρατιωτικού Αθλητισμού Εφέδρων (ΣΣΑΕ) και της ομάδας «Σπαρτιάτισσες».

Σκοπός της άσκησης ήταν η συνεργασία των συνδέσμων και την προετοιμασία για τη συμμετοχή στη ΤΑΜΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ 2023» της «Μητροπολιτικής» ΛΕΦΕΔ στις 05-07 Απριλίου 2023.

Αρχικά οι ομάδες εκπαιδεύτηκαν σε αντικείμενα όπως:

  1. Τακτικές περιπόλων
  2. Μάχη σε κατοικημένους τόπους
  3. Έλεγχος σημείου οχήματος
  4. Κλήση πυρών πυροβολικού
  5. Α’ Βοήθειες μάχης

Στο δεύτερο μέρος της άσκησης οι ομάδες έπρεπε να εξεταστούν στα αντικείμενα που εκπαιδεύτηκαν με τη μορφή σεναρίων που αποσκοπούσε στην καλύτερη κατανόηση των αποστολών που είναι να αντιμετωπίσει ο μέσος στρατιώτης πεζικού.

Το πιο σημαντικό είναι η συνεργασία των εφέδρων ανεξαρτήτως του συλλόγου-λέσχης-ομάδας που μας δείχνει το δρόμο οτι «ΙΣΧΥΣ ΔΙΑ ΤΗ ΕΝΩΣΗ».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις ανάγκες προσομοίωσης της εκπαίδευσης, χρησιμοποιήθηκαν ομοιώματα τύπου airsoft και όλα τα μέλη μας, έφεραν όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (γυαλιά, μάσκα, γάντια).