Περίπολα Αναγνώρισης

 Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στο αντικείμενο των περιπόλων αναγνώρισης. Περιελάμβανε οργάνωση περιπόλου, υλικά, οπλισμό, σχηματισμούς, άμεση αντίδραση και επιλογή δρομολογίου.

Τα περίπολα είναι ένα αντικείμενο που χρησιμοποιείται από όλες τις μονάδες των ενόπλων δυνάμεων για αναγνώριση, για συλλογή πληροφοριών, ασφάλεια κλπ. Είναι αρκετά σημαντικό και αρκετά πολύπλοκο αντικείμενο και γι αυτό διδάσκεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.