Παιδικό Λύρειο Ίδρυμα.

Παιδικό Λύρειο Ίδρυμα.
15/12/2018
«Ο έχων δύο χιτώνας μεταδότω τω μη έχοντι» είπε ο Κύριος μέσα από το στόμα του Ιωάννη του Βαπτιστή και προσπάθησε να μεταφέρει αυτό το μήνυμα στους ανθρώπους. Την ανθρωπιά και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο μας. Και αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε και να κάνουμε, ειδικά σε τέτοιους χαλεπούς καιρούς.Αυτό πρέπει να είναι το πνεύμα, και αυτή τη φράση πρέπει να κάνουμε πράξη, ειδικά αυτές τις Άγιες μέρες που πλησιάζουν.
Χρόνια πολλά!
Καλές γιορτές!