Νυχτερινή εκπαίδευση στη ΛΕΦΕΔ Αττικής

Το Σάββατο 18 Ιουνίου 2022 έλαβε μέρος νυχτερινή πρακτική εκπαίδευση της ΛΕΦΕΔ Αττικής σε αντικείμενα Πεζικού.

Συγκεκριμένα, τμήμα πεζικού κλήθηκε να μεταβεί σε χώρο εντός εχθρικής περιοχής όπου κλήθηκε να στήσει παρατηρητήριο. Η κίνηση ήταν νυχτερινή και σε δύσκολο έδαφος.

Στο προβλεπόμενο σημείο στήθηκε ΠΧΑ και ένα κλιμάκιο μετέβει όπου έστησε παρατηρητήριο και σημείωσε τις εχθρικές θέσεις σε σκαρίφιμα ενώ έγινε και σπουδή εδάφους.

Κατα την αποχώρηση του τμήματος στήθηκε ενέδρα σε εχθρικό τμήμα.

Τέλος, έγινε εκπαίδευση στην αντιμετώπιση ενός ναρκοπεδίου (κίνηση, εντοπισμός, εκκαθάριση) και ‘Α Βοήθειες Μάχης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις ανάγκες προσομοίωσης της εκπαίδευσης, χρησιμοποιήθηκαν ομοιώματα τύπου airsoft και όλα τα μέλη μας, έφεραν όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (γυαλιά, μάσκα, γάντια). Επίσης, τηρήθηκαν και όλα τα πρωτόκολλα πυρασφάλειας στο χώρο διεξαγωγής της εκπαίδευσης.