Με εκπαίδευση στην Ατομική Τακτική ξεκίνησε το 2024

Την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε η πρώτη πρακτική εκπαιδευτική δραστηριότητα του έτους για τα μέλη της ΛΕΦΕΔ Αττικής, στο αντικείμενο «Ατομική Τακτική».

Τα μέλη εκπαιδεύτηκαν στην πράξη στα αντικείμενα:

  • Ατομική Παραλλαγή
  • Παραλλαγή πρόχειρης αμυντικής θέσης/παρατηρητηρίου
  • Επιλογή και χρήση θέσης κάλυψης
  • Θέσεις βάλλοντος και μετάβαση από τη μια στην άλλη
  • Τεχνικές ατομικής κίνησης για αποφυγή εχθρικής παρατήρησης και πυρών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις ανάγκες προσομοίωσης της εκπαίδευσης, χρησιμοποιήθηκαν ομοιώματα τύπου airsoft και όλα τα μέλη μας, έφεραν όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (γυαλιά, μάσκα, γάντια).