ΜΑΧΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τη Κυριακή 23 Νοεμβρίου μέλη της ΛΕΦΕΔ Αττικής, της ΛΕΦΕΔ Ευβοίας και της ΛΕΦΕΔ Χανίων
συνεκπαιδεύτηκαν μαζί στη «Μάχη σε Αστικό Περιβάλλον».

Όλη την οργάνωση την ανάλαβε η ΛΕΦΕΔ Ευβοίας καθώς και την εύρεση εκπαιδευτή με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο.


Η εκπαίδευση ξεκίνησε με θεωρητικό μάθημα σχετικά με την σωστή χρήση του οπλισμού και στη συνέχεια έγινε πρακτική στην ταχεία τακτική σκόπευση με χρήση ατομικού οπλισμού σε διαφορετικές θέσεις βάλλοντος.


Συνεχίστηκε με θεωρία πάνω στο αντικείμενο μάχης σε αστικό περιβάλλον (ΜΑΠ) και στην εκκαθάριση οικίας (CQB) και μετά από αρκετή ξηρά προπόνηση εκτελέστηκε επιχείρηση εντός κτηρίου όπου έπρεπε να κινηθούμε τακτικά, να εντοπίσουμε και να διαχωρίσουμε τους στόχους σε φίλιους και εχθρούς και να τους εξουδετερώσουμε, ενώ η κίνηση στο χώρο έπρεπε να γίνει με ασφάλεια για την μη ύπαρξη φίλιων πυρών.


Στο τέλος έγινε απενημέρωση όπου εντοπίστηκαν οι σωστές αλλά κυρίως οι λάθος επιλογές στις κινήσεις ώστε να τις βελτιώσουμε σε επόμενες εκπαιδεύσεις.


Το συγκεκριμένο αντικείμενο λόγω της πολυπλοκότητας του είναι από τα πιο δύσκολα και θανατηφόρα από πλευράς εκκαθάρισης, κάθε λάθος μπορεί να στοιχίσει. Γι΄ αυτό το λόγο πάντα θα δημιουργούνται καινούργιες τακτικές που θα στηρίζονται σε νέες εμπειρίες μαχητών εν ενεργεία.


Οι εκπαιδεύσεις μας θα συνεχιστούν όχι μόνο σ΄ αυτό το αντικείμενο αλλά και σε αρκετά άλλα με σκοπό την αύξηση του αξιόμαχου των εφέδρων και ευχόμαστε να πυκνώσουν οι τάξεις της ΛΕΦΕΔ με νέο αίμα από συνειδητοποιημένους πολίτες- οπλίτες.