ΜΑΧΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τη Κυριακή 11 Μαΐου πραγματοποιήθηκε άσκηση με θέμα “Μάχη σε Αστικό Περιβάλλον”.
Τα μέλη μας καλέστηκαν να ανταποκριθούν σε ένα πολύ απαιτητικό σενάριο που έπρεπε να εφαρμοστούν πληθώρα γνωστικών αντικειμένων όπως:

Ατομικός εξοπλισμός
Ατομική τακτική
Ομαδικός εξοπλισμός
Προσέγγιση σε κτήριο
Είσοδος σε δωμάτια
Ενέργειες εντός δωματίων
Έξοδος από δωμάτιο

Για να γίνει πιο αληθοφανής η άσκηση εισήχθησαν και ανορθόδοξοι παράμετροι προκειμένου να καταγραφεί η αντίληψη καθώς και η πρωτοβουλία των κινήσεων τους.

Σε γενικές γραμμές η άσκηση ήταν ικανοποιητική και μπόρεσε να τροφοδοτήσει με υλικό προς σκέψη όλους όσους πήραν μέρος.