Μάχη σε αστικό περιβάλλον

Την Κυριακή 5 Μαρτίου τα μέλη της ΛΕΦΕΔ Αττικής εκπαιδεύτηκαν στην διεξαγωγή Μάχης σε Αστικό Περιβάλλον.
Από αρχαιοτάτων χρόνων η μάχη σε αστικό περιβάλλον είναι ένα πολύ εξειδικευμένο είδος μάχης που τα πρόσφατα χρόνια λόγω του υπερπληθυσμού σε αστικά κέντρα αυξάνεται η συχνότητα των ΜΑΠ. Μάλιστα το 80% των συγκρούσεων στο κόσμο διεξάγονται εντός αστικού περιβάλλοντος


Η εκπαίδευση έγινε βάση ΝΑΤΟικών κανονισμών και περιλάμβανε:

  •    Τακτική κίνηση σε αστικό περιβάλλον
  •    Τοποθέτηση ομαδικών όπλων υποστήριξης
  •    Αποκλεισμό περιοχής δράσης
  •    Πέρασμα από θύρες και παράθυρα
  •    Είσοδο κτηρίου από τρύπες και υψηλά παράθυρα
  •    Έρευνα για υπονομεύσεις
  •    Υπέρβαση εμποδίων
  •    Αμυντικό αγώνα

Με το πέρας της εκπαίδευσης ακολούθησαν πρακτικά σενάρια όπου οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδεύτηκαν τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα ενώ στο πέρας της εκπαίδευσης ακολούθησε απενημέρωση