«Μάχης εντός αστικής περιοχής, ΜOUT»

Την Κυριακή 23 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στο αντικείμενο της «Μάχης εντός αστικής περιοχής, ΜOUT».

Τα μέλη μας εκπαιδεύτηκαν στο αντικείμενο της αθέατης και κατά το δυνατόν αθόρυβης προσέγγισης κτιρίου και ασφάλισης του, όπως και την ασφάλιση οδών και την ασφαλή διάσχιση αυτών.

Η εν λόγο εκπαίδευση αφιερώνεται ως ελάχιστος φόρος τιμής στους επιφανείς και αφανής ήρωες της μαρτυρικής Κύπρου.

Όλους όσους έδωσαν ψυχή και σώμα για την ελευθερία και Ένωση της Μεγαλονήσου από την εποχή της κατοχής από τους Βρετανούς μέχρι σήμερα.

Ας έχουμε οδηγούς, ψυχές όπως του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, του Μανώλη Μπικάκη μέχρι τους πρόσφατους Τάσο Ισαάκ και Σολωμό Σολωμού που έχυσαν το αίμα τους δια την ελευθερία των κατεχομένων και ευχόμαστε να είναι οι τελευταίοι.
ΑΘΆΝΑΤΟΙ