“Λεωνίδα Τρόπαιο” 2018

"Λεωνίδα Τρόπαιο" 2018
Έξι μέλη μας με αίσθημα σεβασμού προς την θυσία του Λεωνίδα και τον συμπολεμιστών του αλλά και την ιστορική σημασία της μάχης,παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες,ολοκλήρωσαν με επιτυχία η Πορεία Τιμής των 25 χιλιομέτρων.

Η πορεία αποτελεί για εμάς,τον ελάχιστο φόρο τιμής για τους προγόνους μας.
…..ΤΟΙΣ ΚΕΙΝΩΝ ΡΗΜΑΣΙ ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΙ.
"Λεωνίδα Τρόπαιο" 2018

"Λεωνίδα Τρόπαιο" 2018

"Λεωνίδα Τρόπαιο" 2018

"Λεωνίδα Τρόπαιο" 2018

"Λεωνίδα Τρόπαιο" 2018

"Λεωνίδα Τρόπαιο" 2018

"Λεωνίδα Τρόπαιο" 2018