Κοινή εκπαίδευση ΛΕΦΕΔ Αττικής και ΣΣΑΕ σε ΜΑΠ

Την Κυριακή 08 Μαίου 2023 η ΛΕΦΕΔ Αττικής σε συνεργασία με το ΣΣΑΕ, πραγματοποίησαν εκπαίδευση στο αντικείμενο μάχης σε κατοικημένους τόπους και μάχης εγγύς αποστάσεως.

Βάση των σύγχρονων πολέμων αλλά και της κοινωνικής κατάστασης στα Βαλκάνια, οι περισσότεροι άνθρωποι διαβιούν σε μεγάλα κέντρα (κωμοπόλεις και πόλεις) και πλέον εκεί έχει μεταφερθεί ο πόλεμος.

Είναι ένα πολύ απαιτητικό και δύσκολο αντικείμενο και οι Έφεδροι των 2 συλλόγων αρμονικά εκπαιδεύονται με σκοπό το κοινό καλό, δηλαδή την προάσπιση του Πάτριου εδάφους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις ανάγκες προσομοίωσης της εκπαίδευσης, χρησιμοποιήθηκαν ομοιώματα τύπου airsoft και όλα τα μέλη μας, έφεραν όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (γυαλιά, μάσκα, γάντια).