Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, απονομή στην Λ.Ε.Φ.Ε.Δ.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας απένειμε, τιμής ένεκεν, στην Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων Αττικής, ως αναγνώριση της πολύτιμης και εθελοντικής προσφοράς της στην πολιτική προστασία.