Καστελόριζο 2016

Στις 2 Μαΐου έγινε επίσκεψη προσκύνημα, Ελληνίδας και Ελλήνων εφέδρων καταδρομέων της Λ.ΕΦ.Ε.Δ.
Αττικής στο μνημείο της Κυράς της Ρω και στο Καστελόριζο.