Καθαρισμός πυροφυλακίου από τη ΛΕΦΕΔ Πιερίας

Στον καθαρισμό του πυροφυλακίου που πραγματοποιεί υπηρεσίες πυρασφάλειας, προχώρησε η ΛΕΦΕΔ Πιερίας ύστερα από τη σχετική άδεια που έλαβε.

Όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες, η ανάγκη για τον καθαρισμό ήταν απαραίτητη και αναγκαία, πρώτα από όλα για την ασφάλεια όλων των μελών που πραγματοποιούν υπηρεσίες καθόλη την αντιπυρρική περίοδο.