Η πρώτη άσκηση για το 2020

 Την Κυριακή 12 Ιανουαρίου ξεκίνησε το εκπαιδευτικό μας έτος με σχολείο πεζικού για όλα μας τα μέλη. Σκοπός του σχολείου ήταν να επαναλάβουν την περσινή ύλη με σκοπό την άριστη εκμάθησή της και την καλύτερη εμπέδωση ενώ διδάχτηκαν και νέα αντικείμενα. Σαν οδηγός της εκπαίδευσης ακολουθείται ο κανονισμός πεζικού του Ελληνικού Στρατού και του Αμερικάνικου Στρατού.

Τα αντικείμενα που καλύφτηκαν ήταν :

1. Οργάνωση υλικών στρατιώτη πεζικού

2. Χρήση σακιδίου μάχης

3. Τακτική κίνηση περιπόλου

4. Προσανατολισμός

Επίσης η ομάδα της ΛΕΦΕΔ Αττικής που θα μεταβεί στην ΤΑΜΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ 2020 είχε μεταβεί από το Σάββατο το απόγευμα, όπου εκτέλεσε νυχτερινή πορεία 15 χλμ με πλήρη φόρτο μάχης και εξάσκησε αντικείμενα προσανατολισμού και τακτικής κίνησης.