Η ΛΕΦΕΔ Αττικής στην πυρκαγιά στα Βίλια

 Η ΛΕΦΕΔ Αττικής από τις 03 Αυγούστου που ξέσπασαν οι μεγάλες πυρκαγιές στην Αττική, ήταν εκεί και συνέδραμε επικουρικά στους αρμόδιους φορείς και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.


Τελευταίος σταθμός ήταν η μεγάλη πυρκαγιά στα Βίλια.