Ημερίδα: «Η Εφεδρεία ως Πολλαπλασιαστής Στρατιωτικής Ισχύος»

ΕΛΙΣΜΕ, ΣΕΕΘΑ: Ημερίδα 
«Η Εφεδρεία ως Πολλαπλασιαστής Στρατιωτικής Ισχύος»
Πολεμικό Μουσείο 27/11/2017
Εισήγηση του προέδρου της ΛΕΦΕΔ Αττικής.

Video: https://www.facebook.com/374336826325233/videos/498182997350937/