Επιστροφή στις πρακτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τη ΛΕΦΕΔ Αττικής

Ύστερα από πολύμηνη αναμονή λόγω των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία, ήρθε η ώρα για την επιστροφή των μελών της ΛΕΦΕΔ Αττικής στις πρακτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Η αρχή έγινε την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021 όπου πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στην χρήση ατομικού οπλισμου και εκτέλεση βολών με διέλευση στοιβου μαχης.

Η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε με πρακτική εκπαίδευση στην κίνηση περιπόλου και την ύπαρξη σεναρίων με αναζήτηση εχθρικών δυνάμεων.

Εκτελέστηκαν σενάρια ενέδρων με εκπαίδευση των μελών σε εναλλαξ ρόλους εχθρικών και φιλιών δυνάμεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο οπλισμός που χρησιμοποιήθηκε από τα μέλη είναι ρεπλίκες τύπου airsoft και λήφθηκαν ολα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.