Επιστροφή από την άσκηση Cambrian Patrol 2018

Επέστρεψαν οι συνάδελφοι από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η υποδοχή τους έγινε στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
Ευχαριστούμε για την χαρά που δώσατε σ όλους τους υπεύθυνους Έλληνες Πολίτες Οπλίτες!!!

Video: https://www.facebook.com/lefed.mhtropolitikh/videos/2411160775567945/?__tn__=K-R