Επιθετικός Αγώνας Πεζικού

Τη Κυριακή 9 Οκτωβρίου τα μέλη της ΛΕΦΕΔ Αττικής εκπαιδεύτηκαν στον επιθετικό αγώνα πεζικού με τη
χρήση διαφόρων σεναρίων σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνικές μάχης του ΝΑΤΟ, εν συνεχεία εκπαιδεύτηκαν στην χρήση του τυφεκίου τους για μάχη σώμα με σώμα.


Η εκπαίδευση περιελάμβανε:
Αρχές επιβίβασης και αποβιβασης από ΤΟΜΠ
Οργάνωση ομάδος μάχης πεζικού
Οργάνωση επιθετικού ελιγμου σε επίπεδο διμοιρίας και λόχου πεζικού
Πυρ και κίνηση
Υπερκέραση
Κατάληψη εχθρικής τοποθεσίας και ενέργειες μετά την κατάληψη
Καταστροφή πολυβολείου
Μάχη σώμα με σώμα με χρήση του ατομικού τυφεκίου.