Επιβίωση – Διαβίωση

Τη Κυριακή 3 Απριλίου έγινε εκπαίδευση στο αντικείμενο επιβίωσης όπου τα μέλη μας διδάχτηκαν και έκαναν
πρακτική τις βασικές αρχές επιβίωσης.
 

Τα αντικείμενα που καλύφτηκαν ηταν:
Ψυχολογία
Ιεράρχηση προτεραιοτήτων
Κατασκευή παγίδων και εύρεση τροφής
Προπαρασκευή τροφής
Εύρεση ύδατος
Καθαρισμός ύδατος
Κατασκευή καταλύμματος
Έναρξη φωτιάς
Προσανατολισμός άνευ οργάνων
Κατασκευή εργαλείων
 

Οι εκπαιδευόμενοι έπρεπε να εφαρμόσουν σε πράξη τις γνώσεις του όπου με χρήση μόνο του κιτ επιβίωσης που είχαν έπρεπε να κατασκευάσουν δύο διαφορετικές παγίδες, δύο διαφορετικούς τρόπους συλλογής ύδατος, να κατασκευάσουν δύο καταλύματα και τουλάχιστον δύο εργαλεία. 

Επίσης έπρεπε να στήσουν μια εστία φωτιάς. Για λόγους ασφαλείας η έναρξη φωτιάς με μέθοδο σπινθιριστή έγινε εκτός του δάσους, σε ελεγχόμενη περιοχή με κανόνες ασφαλείας.