Εκπαίδευση στην χρήση χάρτη-πυξίδας στη ΛΕΦΕΔ Πέλλας

Την περασμένη Κυριακή 29 Μαΐου 2022, την πικρή αυτή και μαύρη επέτειο του Ελληνισμού για την άλωση της Κωνσταντινούπολης, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση στο βουνό για τα μέλη της ΛΕΦΕΔ Πέλλας.

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση ήταν με την συμμετοχή και συμβουλευτική καθοδήγηση παλαιού μέλους της Λέσχης —τον οποίο παρεμπιπτόντως ευχαριστούν πολύ για τα χιλιόμετρα που έκανε— και εγκαινιάστηκε ο πρώτος κύκλος πρακτικών ασκήσεων της ΛΕΦΕΔ Πέλλας υπό την ανανεωμένη σύνθεση της με την εισαγωγική εκπαίδευση στην χρήση χάρτη πυξίδας.

Αφού έγινε αναγνώριση της θέσης τους πάνω στον χάρτη βάσει τριών σημείων, ξεκίνησε μικρού μήκους πορεία όπου αναγνωρίστηκαν μελλοντικά σημεία εκπαίδευσης για Αμυντικό και επιθετικό αγώνα όπως και για ενέδρες.

Ειδική αναφορά και επιτόπια ανάλυση έγινε από τον νέο Πρόεδρο Χρήστο Τυφλόπουλο στην αερομεταφορά-αεροκίνηση προς μεταφορά προμηθειών ή MEDEVAC.

Στην συνέχεια μετά από απενημέρωση ανταλλάχθησαν ιδέες και προτάσεις για τις επόμενες πρακτικές εκπαιδεύσεις και επιβεβαιώθηκε το καλό κλίμα και η διάθεση συνεργασίας μεταξύ των μελών όπως και ο ζήλος για βελτίωση της ατομικής και ομαδικής τακτικής κατά τα πρότυπα της μητροπολιτικής ΛΕΦΕΔ.