Εκπαίδευση στην χρήση χάρτη-πυξίδας

Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2019 τα μέλη της ΛΕΦΕΔ Αττικής μετέβησαν στην Πάρνηθα για να εξασκηθούν στον προσανατολισμό με χρήση χάρτη και πυξίδας.

Ο προσανατολισμός είναι ένα πολύ χρήσιμο αντικείμενο τόσο για στρατιωτικούς όσο και για πολίτες. Τα μέλη της ΛΕΦΕΔ έπρεπε στο χάρτη να βρουν συγκεκριμένα σημεία, να κάνουν μια πορεία στο βουνό 10 χλμ και σε τυχαίους χρόνους να βρουν στο χάρτη την ακριβή τους θέση με τη χρήση του αντίστροφου αζιμούθιου. 

Η εκπαίδευση ήταν και μια ευκαιρία τα μέλη της ΛΕΦΕΔ να γνωρίσουν καλύτερα τον παράδεισο του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας κάτι το οποίο  θα είναι χρήσιμο στο μέλλον για περίπολα πυρασφάλειας