Εκπαίδευση στην Δασοπροστασία-Δασοπυρόσβεση για τα μέλη της ΛΕΦΕΔ Αττικής

Με επιτυχία ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους από το Πυροσβεστικό Σώμα στη Δασοπροστασία-Δασοπυρόσβεση, 14 μέλη της ΛΕΦΕΔ Αττικής.

Συγκεκριμένα το διάστημα 25 με 27 Απριλίου 2024, συμμετείχαν στο σχολείο εκπαίδευσης του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τις αποφάσεις 30787/15-04-2024 του Τμήματος Σχεδιασμού της Αυτοτελής Διέυθυνσης Πολιτικής Προστασίας, 32047/18-04-2024 της ΓΓΠΠ και 21113 Φ. 400.32/17-04-2024 του Πυροσβεστικού Σώματος με θέμα «Εκπαίδευση των μελών Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας στο θεματικό πεδίο ‘’Δασικές Πυρκαγιές’’ (Δασοπροστασία-Δασοπυρόσβεση)».

Από την Πέμπτη 25 μέχρι το Σάββατο 27 Απριλίου 2024, τα μέλη μας παρακολούθησαν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε εκμάθηση τεχνικών και διαδικασιών δασοπυρόσβεσης, τρόπους κατάσβεσης πυρκαγιών, χρήση κατάλληλου εξοπλισμού, κανόνες ασύρματης επικοινωνίας, προσανατολισμό και γενικότερη γνώση που είναι απαραίτητη ώστε να μπορούν τα μέλη μας να συνδράμουν επικουρικά στα πληρώματα της ΠΥ ως πιστοποιημένοι εθελοντές ΓΓΠΠ.

Όλο το Σχολείο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του 10ου Πυροσβεστικού Σταθμού που είναι και ο αρμόδιος Σταθμός για τη Λέσχη μας. Στην εκπαίδευση έλαβαν μέρος και άλλες εθελοντικές ομάδες όπως η Εθελοντική Ομάδα Πολιτών Περιστερίου, Ελληνική Ένωση Έρευνας και Διάσωσης Εθελοντών Αττικής και η νεοεισερχόμενη ομάδα στο νέο ΜΕΟΠΠ, Τμήματα Ενεργών Εφέδρων (ΤΕΝΕΦ).

Ευχαριστούμε θερμά τον Διοικητή κ. Μπαλτά Παναγιώτη καθώς και όλο το προσωπικό του Σταθμού για την άψογη και ανιδιοτελή συνεργασία.

.