Εκπαίδευση σε χρήση χάρτη-πυξίδα και πορεία

Στα πλαίσια ανάπτυξης/αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης των μελών της ΛΕΦΕΔ Αττικής, πραγματοποιήθηκε πρακτική εκπαιδευτική δραστηριότητα την Κυριακή 28 Απριλίου 2024.

Η εκπαίδευση περιλάμβανε πορεία με φόρτο 20-30 κιλών, με εξάρτυση και άνευ χρήσης ομοιωμάτων aisoft. Η πορεία συνδυάστηκε με χρήση χάρτη-πυξίδας.