Εκπαίδευση σε αντικείμενα Περιπόλων Πεζικού

Την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023, έλαβε μέρος εκπαιδευτική δραστηριότητα της ΛΕΦΕΔ Αττικής, σε περιοχή της Αττικής, σε αντικείμενα περιπόλων πεζικού όπου καλύφθηκαν τα αντικείμενα:

  • Τακτική κίνηση
  • σηματοδοσία
  • διάβαση επικίνδυνων περιοχών
  • Στάσεις
  • Επανένωση τμήματος

Η εν λόγω εκπαίδευση καλύπτει βασικές και χρήσιμες γνώσεις που πρέπει να έχει ο καθένας μας και αποτελεί και προετοιμασία για την Παννελήνια Άσκηση Εφέδρων (ΤΑΜΣ) «Μακεδονομάχος» που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 05-07 Απριλίου 2024, στην Καστανούσσα Σερρών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις ανάγκες προσομοίωσης της εκπαίδευσης, χρησιμοποιήθηκαν ομοιώματα τύπου airsoft και όλα τα μέλη μας, έφεραν όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (γυαλιά, μάσκα, γάντια).